Interpreting-Ask-Laura.png

Voor juristen is effectieve communicatie van essentieel belang voor succesvolle afronding van een procedure. Of het nu gaat om een getuigenverklaring, een juridische onderhandeling of een gerechtelijke procedure, de juiste communicatie tussen partijen is cruciaal om tot een bevredigend resultaat te komen en om die reden zijn tolken bij internationale geschillen onmisbaar.

Een tolk is een taalprofessional die gesproken taal omzet van de ene taal naar de andere, terwijl de inhoud, betekenis en intentie van de spreker behouden blijven. Hij of zij zorgt ervoor dat de communicatie tussen partijen wordt vergemakkelijkt, taalbarrières worden overbrugd en belangrijke informatie correct wordt overgebracht. 

Accentua biedt tolkdiensten voor een breed scala aan juridische situaties, zoals gerechtelijke procedures, onderhandelingen, getuigenverhoren, arbitrage en meer. Onze tolken zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taalvaardigheid, juridische kennis en ervaring en hebben een bewezen staat van dienst op het gebied van effectieve communicatie. 

We bieden tolkdiensten aan in meer dan 100 talen en onze tolken zijn beschikbaar voor zowel persoonlijke als virtuele vergaderingen waarbij we er altijd voor zorgen dat aan uw specifieke eisen wordt voldaan. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een tolk te boeken voor uw volgende juridische procedure. Laura, onze in-house tolkspecialist, staat klaar om u te helpen bij elke stap van uw juridische communicatie. Simply ask Laura..!! 

#interpretingservices #interpreting #legaltranslation #legaltranslationservices #translationservices #translationagency #askLaura #lsp #languageserviceprovider