NL-post-8_6-wrong-sign.jpg

Er zijn talloze voorbeelden van hilarische misvertalingen die het belang van een goede menselijke vertaling onderstrepen. Ook de meest moderne online vertaaltools slaan de plank nog zeer regelmatig mis ondanks het feit dat de vertalingen die uitgespuugd worden vaak ‘best lekker lezen’… Daar schuilt ook het gevaar bij juridische vertalingen die uit de machine komen: een lekker lezende vertaling is absoluut geen garantie voor een juiste vertaling.   

Dat neemt niet weg dat bij sommige misvertalingen de tranen je over de wangen lopen, met name als Engels je moedertaal is. Maar ook niet-natives zullen de grap in de meeste gevallen wel begrijpen, veel plezier dus met het onderstaande overzicht van een aantal van de meest grappige misvertalingen van de afgelopen jaren.   

Airplanes & Airports  

Instructions on a Korean flight: Upon arrival at the airport, please wear your clothes

In a Copenhagen airline ticket office: We take your bags and send them in all directions.

On an airsickness bag on a Spanish aeroplane: Bags to be use in case of sickness or to gather remains.

Cars & Road signs   

A sign on a car in Manila, Philippines: Car and owner for sale.

From a brochure of a car rental firm in Tokyo: When passenger of foot heave in sight, tootle the horn. Trumpet him melodiously at first, but if he still obstacles your passage then tootle him with vigour.

Detour sign in Kyushu, Japan: Stop: Drive Sideways.

#funnymistranslations #Englishlanguage #machinetranslation #languageserviceprovider #lsp #translationservices #languagesolutions #legaltranslation #translationagency