4.png

Hoewel het Hof overeenkomstig artikel 15 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie permanent in functie is, worden er in principe geen zittingen gehouden in de periode 16.07.2023 > 31.08.2023.

Het is daarom wellicht handig om alvast vooruit te plannen en nu al uw tolken te boeken voor de zittingen die na deze datum gepland staan. Hiermee voorkomt u dat u t.z.t. nul op het rekest krijgt of een zitting als gevolg van niet-beschikbaarheid van een tolk noodgedwongen moet uitstellen. 

Regeren is vooruitzien zoals de titel al aangeeft dus neem vandaag nog contact op met onze tolkspecialist Laura om uw tolk vast te leggen.
Bel +39 375 745 6781 of stuur een e-mail naar laura.vmaaren@accentuagroup.com.

Simply ask Laura..! 

#Accentua #interpretingservices #legaltraslationservices #languageserviceprovider #translationservices