8.png

Accentua heeft onlangs voor een wereldwijd opererende ‘high-profile’-opdrachtgever een serie aanbestedingsstukken en bijbehorende Q&A-documenten vertaald. Het doet ons deugd te kunnen melden dat betreffende opdrachtgever succesvol is geweest in het winnen van de aanbesteding waarbij wij uitdrukkelijk zijn genoemd als medeverantwoordelijk voor dat succes. 

De vertalingen hebben onder grote tijdsdruk plaatsgevonden waarbij kwaliteit van essentieel belang was gezien het hoog-technische karakter van de stukken. Dit heeft ertoe geleid dat er vaak tot diep in de nacht en gedurende het weekend moest worden doorgewerkt waarbij de projectmanagers van Accentua en de vertalers die de klus moesten klaren tot het uiterste gepusht werden. 

Langs deze weg willen wij iedereen die aan dit uitdagende project heeft meegewerkt van harte feliciteren, het harde werk is beloond..!! 

Wilt u weten hoe wij ook u met een aanbesteding in andere talen kunnen helpen..? Neem voor meer informatie contact met ons op via marc.feddema@accentuagroup.com. 

#Accentua #languagesolutions #languageservices #lsp #translationservices #translationagency #onyourteam #globalclients #jobwelldone #projectmanagers #trustedtranslators