NL-Post-26_8_21-Real-estate-terminology.jpg

Het komt wel eens voor dat klanten om een vertaling Engels-Nederlands vragen waarbij de klant zelf de Engelse tekst aanlevert. Hoewel de kwaliteit van het Engels doorgaans ruim voldoende is, vermoeden onze vertalers soms toch dat de tekst waarschijnlijk niet door een native is opgesteld.

Een regelmatig terugkerend ‘probleem’ is de eigen creatie van, met name, vastgoedterminologie.  In de meeste gevallen gaat het om specifieke, plaatsgebonden termen die vooral in Nederland worden gebruikt en die dan letterlijk, meestal zonder gebruik van lidwoorden en voorzetsels, in het Engels zijn vertaald. Vaak is er geen Engelse tegenhanger van de betreffende term, waardoor de vertaler zijn naslagwerken niet kan gebruiken om de betekenis op te zoeken.

In zulke gevallen helpt kennis van de praktijk. Maar als dat niet toereikend is, dan vragen we de opdrachtgever om verduidelijking. Zo komen we altijd tot een oplossing! 

#accentua #realestate #languagespecialists #localisation #englishtodutch #translation #translationservices #languageservices #dutchlanguage