NL-Post-2_9_21-Dunglish_-1200x924.jpg

De toenemende invloed van de Engelse taal op het Nederlands is alom zichtbaar. Hoe gaat een vertaler Engels om met deze invloeden? Bij vertalingen Nederlands – Engels is er uiteraard niet echt een probleem. De doeltaal is immers het Engels. Wel is het goed om alert te zijn op de spelling van Engelse woorden. Soms worden die aan elkaar geschreven, of sterker nog, gaat het om zelf bedachte termen die in het Engels niet voorkomen. Omgekeerd  zien we steeds vaker dat samengestelde zelfstandig naamwoorden ook in het Nederlands los worden geschreven. Onze vertalers hebben een scherp oog voor leenwoorden uit de vreemde taal en zullen ervoor zorgen dat deze woorden op de juiste manier worden toegepast zodat er een leesbare, authentieke tekst ontstaat, zowel in het Nederlands als in het Engels, of welke taal dan ook.

#doubledutch #dunglish #authentiektaalgebruik #translation #translationservices #accentua #languageservices